Nieuwe pensioenwetgeving : gevolgen voor uw VAPZ ?

De regering heeft een aantal regels met betrekking tot de wettelijke en extralegale pensioenen verstrengd. Welke impact hebben deze op uw VAPZ en zijn er ook gevolgen voor uw pensioenparen en lange termijn sparen ?
Wettelijke pensioenleeftijd als einddatum.
De regering wil de opnameleeftijd van een extralegaal pensioen beter afstemmen op de effectieve pensionering. Als gevolg daarvan moet elke nieuw VAPZ contract sinds 01-01-2016 lopen tot de wettelijke pensioenleeftijd die geldt op het ogenblik van het onderschrijven van het contract. Sluit u m.a.w. nu een contract VAPZ af, dan moet dat tot 65 jaar lopen. Een bestaand contract dat bvb. loopt tot 60 jaar, hoeft niet aangepast te worden.
Geen uitkering voor uw pensionering!
De einddatum in uw contract staat los van de uitkering van uw pensioenkapitaal: dit kapitaal loopt door tot uw effectieve pensionering. Loopt uw VAPZ bvb tot uw 60 jaar, dan kan het gebeuren dat u dit slechts ontvangt op uw 62ste, de vroegste datum waarop u heden met pensioen kan gaan. Het gevolg van de nieuwe pensioenregels is dus dat het kapitaal later opvraagbaar wordt. En gezien de pensioenleeftijd stelselmatig verhoogt, kunt u dus ook steeds later uw aanvullend pensioen opnemen.
Overgangsmaatregel.
Indien u in 2016, dit jaar dus, 58 jaar of ouder bent, kunt u uw VAPZ laten uitkeren vanaf 60 jaar. Wordt u dit jaar 57, dan kunt u het laten uitkeren vanaf 61 jaar, wordt u 56 jaar, dan kan dat vanaf 62 jaar en wordt u 55 jaar, dan kan dat vanaf 63 jaar. Voor pensioensparen en lange termijn sparen verandert er echter niets : daar blijft de eindtermijn tot 65 jaar behouden.
Bedrag dat u in VAPZ kan storten ?
U kunt nog steeds 8,17% van uw geïndexeerd netto beroepsinkomen van drie jaren geleden in uw VAPZ contract storten, met als absoluut maximum bedrag € 3060,07.

Bron : Tips en Advies, 25-01-2016